Thai  Thai

หาดทรายแดง

หาดทรายแดง
หาดทรายแดง

หาดทรายแดงเป็นหาดทรายที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะเต่า เป็นหาดทรายที่อยู่ติดกับหาดเทียนออก หาดทรายแเดง เป็นหาดที่ทรายเป็นสีแดงสมชื่อกับหาด ลักษณะของหาดนี้จะทอดตัว ไปตามชายทะเลประมาณ200เมตรอยู่ระหว่างแหลม ซึ่งเต็มไปด้วยหินขนาดใหญ่ทับซ้อนกันอยู่จึงเหมาะกับการเล่นน้ำช่วงตรงกลางอ่าวซึ่งเป็นหาดทราย หาดทรายแดงแห่งนี้เหมาะที่จะเล่นน้ำในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค และ ส.ค.-ธ.ค.ซึ่งระดับน้ำจะมีมาก ขณะที่เดือน เม.ย ถึง พ.ค ระดับน้ำจะแห้ง และเดือนที่เหลือระดับน้ำจะขึ้นลงตามช่วงข้างขึ้นข้างแรม หน้าหาดมองเห็นเกาะกงทรายแดงหรือชาวบ้าน เรียกกันทั่วไป ว่าเกาะฉลาม ซึ่งโดยรอบบริเวณจะเป็นที่อยู่อาศัย ของฉลามครีบดำ มีขนาดความยาวประมาณ 1 เมตร และฉลามเหล่านี้จะไม่ทำอันตรายใดๆ กับนักท่องเที่ยว เพราะคุ้นเคยกับคน นักท่องเที่ยวสามารถ เดินทางไปทางทิศ ตะวันตกของเกาะเต่า เพื่อที่จะไปชม Shark Point ได้ ที่อ่าวเทียนออก หรือ ถ้านักท่องเที่ยว ที่ชอบการดำน้ำ ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะเต่า ก็จะเป็นตั้งของอ่าวลึกซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในการดำน้ำ อีกด้วย

การเดินทางไปหาดทรายแดง

หาดทรายแดงเป็นหาดที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะเต่า ถัดมาจากหาดเทียนออก ก็จะเป็นหาดทรายแดงการเดินทางมาเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางเดียวกันกับหาดเทียนออกได้เลย แล้วเดินมาเล็กน้อยก็จะถึง หาดทรายแดง แห่งนี้แล้ว

Thai